Forfatterarkiv: Robert Doeleman

Vi har brug for DIN hjælp til Forårstræffet

Træfgruppen søger lidt hjælp til diverse småopgaver af kortere varighed.
Har du mod på at hjælpe lidt. Skriv til foraarstraef@havkajakroerne.dk og/eller henvend dig fredag når du registrerer dig ved kirken på Hjarnø.

Opgaverne er:

FREDAG:
– Markering af vej og udrulning af el på campingplads
– Markering af sti på primitiv plads, opsætning af skraldespand mm
– Hente toiletvogn med bil i Snaptun fredag formiddag og stille ved den primitive plads. Lidt rengøring af toilettet undervejs 
– Opstilling af skilte niveau 1+2+3 ved stranden mm, og opsætning af lavu-tipi telt til registrering ved kirken på Hjarnø.
– Borde og bænke i Kostalden på campingpladsen skal stilles op og arrangeres pænt
– Mark kan vist fint i løbet af fredagen bruge en hjælper til at få højtaleranlæg sat op og tunet ind.
– Opstilling af infohjørne i Kostalden med blandt andet tavler til niveau 1+2+3 ture.
– Fredag 16.30 modtage maden i Snaptun mens andre arrangerer duge servietter, blomster, lys skraldeposer og deslige, samt gøre lidt rent bagefter.

LØRDAG:

– Lørdag være med til at pynte op. Juelsminde Fisk arrangerer maden.
– Løbende rengøring af toiletvognen.

SØNDAG:
– Nedtagning højtaler, projektor, skærm søndag
– Rengøre Kostalden (feje og skrald) borde og bænke sættes sammen igen efter aftale med campingmutter
– Info hjørne pakkes ned.
– El pakkes ned i trailer
– Toilettrailer rengøres og retur til havnen i Snaptun. Vi skal ikke tømme den …puha. Det sørger firmaet for.

Skriv som sagt til foraarstraef@havkajakroerne.dk eller sig til ved indskrivning.

Glæder os til at se jer
Elsebeth Bjørnes, Mette Bentson, Harry Krintel, Karsten Paarup

Kort over Hjarnø område

På træffet får du udleveret 2 kort, trykt på vandfast papir. Hvis du ikke kan vente og gerne selv vil printe dem, kan du downloade allerede nu. Se under “Dine Fordele/Rokort”.
Husk at du skal bruge den nye adgangskode, som du fik tilsendt d. 4. april 2019.

Bliver det verdens største havkajaktræf?

Ifølge den store havkajakguru, Nigel Foster bliver Havkajakroernes sommertræf 2019 i Uddevalla måske verdens største havkajaktræf med allerede 370 tilmeldte på nuværende tidspunkt.
Nigel, som bor i Seattle og rejser hele verden rundt til havkajaktræf for at undervise, kommer også til Uddevalla for at undervise.

Det næststørste træf var Stockenträffet arrangeret af Tjörns Kajakklubb i Sverige og var på 250 deltagere sidste år.

Derefter kommer Pagaia Symposium i Catalonia – Spanien på 186 deltagere i 2017 og i april i 2019 var der 166 deltagere.

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Tid:                   Fredag den 10. maj kl. 19.30 – 21.30

Sted:                 Kostalden, Hjarnø Camping, Hovedvejen 29, Hjarnø, 7130 Juelsminde


Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.

  • Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen
  • Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 26.04.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:

Pkt. 1                Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lautrisen
Pkt. 2                Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3                Valg af referent.
Pkt. 4                Bestyrelsens beretning
Pkt. 5                Udvalgsberetninger
Pkt. 6                Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7                Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8                Valg til bestyrelsen:
                          På valg er:

  • Anette Svendsen– modtager  genvalg
  • Charlotte Sneding Rohde – modtager ikke genvalg
  • Mark Lange – modtager genvalg

Pkt. 9                Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

  • Suppleant Ida Nielsen modtager genvalg.
  • Suppleant Carsten Bøwig substituerer  Fylkir Sævarsson, der er udtrådt af bestyrelsen. Carsten er således en del  af  bestyrelsen.                                                                                      
  • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt 10               Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 11              Behandling af indkomne forslag

Pkt. 12              Eventuelt

Ad pkt. 11:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Anette Svendsen
Formand

Ny adgangskode til “Dine Fordele” fra d. 4. april 2019

Under Menupunkt “Dine fordele” med punkter såsom: Arkiv af HKR blade, Forsikring, Rokort (søkort), Indkøbsrabatter og DGI kurser, skal du bruge en ny adgangskode. Torsdag d. 4. april 2019 har vi sendt en mail (fra Conventus) til alle medlemmere med den nye kode. Husk at gemme mailen, hvis du vil gøre brug af de mange medlemsfordele.

Nyt blad udkommer i april måned

Magasinet ”Havkajak” er til betalende medlemmer af Havkajakroerne.dk – indbetal 300 kr. + indmeldes gebyr 100 kr. og modtag 3 magasiner om året.

Torsdag den 4 april 2019 starter distributionen til hele Danmark af vores magasin ”HAVKAJAK” nr. 58 som skyder havkajak sæsonen i gang med dette forårs nummer.
Der er masser af spændende læsestof på de 44 sider som magasinet blev på denne gang.
Læs om…………………..

• Forårstræf og generalforsamlingen, der får besøg af meteorolog ved DR’s ”Vores Vejr” Mikael Jarnvig.
• Møn Rundt, Danmarks hyggeligste løb samt nyheden et minitræf i forbindelse med Møn Rundt.
• Pladskultur ved Havkajakroernes træf.
• Boganmeldelse af Per Rasmussens flotte bog ”Moments”
• Bohuslänske skærgårdsperler, som giver inspiration til en tur, ved dette års Sommertræffet 2019.

Og meget mere…………………….

Ansvarshavende Redaktør: Mark Lange
Art Director: Carina Flagfeldt Johansen
Korrektur: Niels Christian Hansen
Annoncer: Karsten Pårup

Færgetransport til Sommertræf 2019

Træfgruppen har nu lavet aftaler om færgetransport til Sverige.
Forsea (tidligere Scanlines) for Helsingør-Helsingborg. Skal bestilles inden d. 1. Marts.
Nu er der også en aftale med Stena Line, men skynd dig, du skal aktivere din kode inden d. 8. marts

Læse mere her.