Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Gebyr på betalingskort

Når I tilmelder og betaler på vores hjemmeside kan I betale med Dankort eller internationale kort, f.eks. MasterCard.
Det er I dag ændret, så gebyrer på betalingskort pålægges køberen. Dvs. I betaler vores holds pris + gebyret.
Når I taster kortnummeret fremgår det på skærmen hvor meget gebyret beløber sig til.
Annette Sperling

Indkaldelse Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 i Havkajakroerne
Tid: Fredag d. 5. maj, kl. 20.00 – 21.30
Sted: Ronæsvej 10, 5580 Nørre Åby
Inden Generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.
* Alle deltagere i Havkajakroernes Forårstræf er automatisk tilmeldt Generalforsamlingen.
* Deltager du IKKE på Forårstræffet, men ønsker du at deltage i bespisning og

Generalforsamlingen
skal tilmelde dig hos træfgruppen på foraarstraef2017@havkajakroerne.dk senest d.28. april.
* Du er naturligvis også velkommen til at deltage i Generalforsamlingen uden forhåndstilmelding.

Husk at medbringe ID eller kvittering for indbetaling af kontingent.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Uffe Witt
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jette Tegner
4. Bestyrelsens beretning
5. Udvalgsberetninger
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forelæggelse af budget
10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg
På valg er:
* Bent Hausted Laursen – genopstiller
* Anette Svendsen – genopstiller
* Lars Gjedde – ønsker at udtræde
* Steen Slot-Nielsen – ønsker at udtræde
* Karl Jeremiassen – genopstiller
Maria Louise Friis opstiller, Carsten Ramsdahl Rohde (pt suppleant) opstiller.
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år.
12. Eventuelt
Ad pk. 7:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
Generalforsamlingen.
Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk
Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Bent Hausted Laursen
Formand

Kontingent 2017

Kontingentet på 250 kr. for 2017 udsendes med Nets Betalingsservice.
Betalingsfristen er 6/2 2017.
Hold øje med betalingsservice, elektronisk post i banken og postkassen.
Annette Sperling