Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Ny adgangskode til “Dine Fordele”

Under Menupunkt “Dine fordele” med punkter såsom: Arkiv af HKR blade, Klubtøj, Forsikring, Indkøbsrabatter, DGI kurser og Rokort, skal du bruge en ny adgangskode. Mandag d. 4. juni har vi sendt en mail (fra Conventus) til alle medlemmere med den nye kode. Husk at gemme mailen, hvis du vil gøre brug af de mange fordele.
Se eventuelt efter i din Spamfilter, hvis du ikke kan finde mailen.

Robert Doeleman
webmaster

 

Naturmødet 24. – 26. maj i Hirtshals

Naturmødet er gratis at deltage i – og vi håber så mange som muligt kigger forbi på vores stand i the village, på stranden hvor man kan “Explorer” hvad havkajak er (det ved vi faktisk godt, ikk’ 😉 – men vi vil gerne vise andre det.

Vores nye bestyrelse

På generalforsamling blev vores nye bestyrelse valgt:

Formand Anette Svendsen i midten, kasserer Maria Louise Friis, Charlotte Sneding Rohde, Karsten Paarup, Henrik Sperling, Fylkir Sævarsson, Mark Lange.

Ikke med på billeder er 2 suppleanter: Ida Nielsen og Carsten Bøwig.

foto: Carsten Bøwig

Forslag til Generalforsamling

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Henriette Hausted Jørgensen

Forslag vedr. familie/ gæster på træf:

Der stilles forslag om, at bestyrelsen i den kommende periode frem mod næste generalforsamling, arbejder på, at sikre mulighed for at familie, andre bekendte af medlemmerne, kan:

 1. Gæste træf og deltage i spisning mod betaling heraf
 2. Deltage i træf mod betaling af de omkostninger dette medfører.

Mht. træfdeltagelse, forslås, at der kan ske deltagelse, uden af dette medfører nedsættelse af pladser for egentlige havkajakroere, der kommer på træf for at ro. Dette kan fx sikres, ved at overnatning skal ske i telte medbragt af et havkajakroende medlem.

Giver det anledning til problematikker, at familie mv. ikke er medlem af foreningen, forslås familiemedlemsskab af foreningen/ passivt medlemskab – til rabat/ nedsat pris – som imødeser disse udfordringer.

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne

Tid: Fredag den 4. maj kl. 19.30 – 21.30
Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev

Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.
Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen.
Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til
træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 20.4.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lauritsen
Pkt. 2 Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Lindis Mikkelsen
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning
Pkt. 5 Udvalgsberetninger
Pkt. 6 Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7 Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8 Valg til bestyrelsen:
På valg er:

 • Henrik Sperling – modtager ikke genvalg
 • Bolette Fokdal – modtager ikke genvalg
 • Maria Louise Friis – modtager genvalg
 • Karsten Paarup og Ida Nielsen opstiller til bestyrelsen

Pkt. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

 • Suppleant Charlotte Sneding Rohde modtager ikke genvalg.
 • Suppleant Mark Lange substituerer Karl Jeremiassen, der er udtrådt af
  bestyrelsen pr. 28.2. og er således nu i bestyrelsen
 • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt. 10 Behandling af indkomne forslag
Pkt. 11 Eventuelt

Ad pkt. 10:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen,
På vegne af bestyrelsen
Bent Hausted Laursen
Formand

Vintertræf er slut

Vintertrægruppen vil gerne takke alle for et fedt træf med masser af grin, godt humør og læring. Der var også tid til godt socialt samvær og hygge med en kold øl og et glas vin.
Hvis du glemte at betale for dine drikkevarer, så beder vi dig om at afregne via mobilepay 23605393

Vi glæder os til næste år!

Vi mangler billeder til vores blad

Vores dejlige blad vil meget gerne vise vores medlemmers skønne billeder fra vandet.

Har du lyst til at dele dine minder med os alle, må du meget gerne sende vores redaktion en mail  ( redaktionen@havkajakroerne.dk )
Der er dog et krav at de originale billeder er i højtopløsning, mindst 300 dbi  og skal fremsendes via WE TRANSFER (gratis version med maks. 2 GB ad gangen).  Har du bruge for yderligere informationer, kan du spørge redaktionen.

Billeder delt med os bliver modtaget med tak og vi forbeholder os ret til at anvende dem i foreningsregi i bladet, her på hjemmesiden og på Facebook. Selvfølgelig med behørig navngivning af kilden.

Betaling af Kontingent 2018

Så er det ved at være tid til at få betalt kontingentet til havkajakroerne. Betalingsfristen var den 6/2 og alt for mange har ikke betalt endnu.
Jeg minder lige om: Deltagelse i Vintertræf og Forårstræf er på betingelse af, at kontingentet er betalt.
Er det fordi du ikke ønsker at betale, så tilmeld dig holdet “Jeg ønsker at melde mig ud” her på hjemmesiden eller send en mail til Annette.sperling@havkajakroerne.dk
Har du ikke modtaget en opkrævning eller er den brugt til bogmærke, så skriv også til mig.
Og – lad nu være med at betale en ekstra gang for at være sikker. Hvis du gør det, bliver pengene konteret som sponsorkontingent og vi siger tak.
Er I i tvivl, så skriv, jeg vil gerne hjælpe.

Annette Sperling