Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Tid:                   Fredag den 10. maj kl. 19.30 – 21.30

Sted:                 Kostalden, Hjarnø Camping, Hovedvejen 29, Hjarnø, 7130 Juelsminde


Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.

  • Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen
  • Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 26.04.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:

Pkt. 1                Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lautrisen
Pkt. 2                Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3                Valg af referent.
Pkt. 4                Bestyrelsens beretning
Pkt. 5                Udvalgsberetninger
Pkt. 6                Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7                Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8                Valg til bestyrelsen:
                          På valg er:

  • Anette Svendsen– modtager  genvalg
  • Charlotte Sneding Rohde – modtager ikke genvalg
  • Mark Lange – modtager genvalg

Pkt. 9                Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

  • Suppleant Ida Nielsen modtager genvalg.
  • Suppleant Carsten Bøwig substituerer  Fylkir Sævarsson, der er udtrådt af bestyrelsen. Carsten er således en del  af  bestyrelsen.                                                                                      
  • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt 10               Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 11              Behandling af indkomne forslag

Pkt. 12              Eventuelt

Ad pkt. 11:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Anette Svendsen
Formand

Ny adgangskode til “Dine Fordele” fra d. 4. april 2019

Under Menupunkt “Dine fordele” med punkter såsom: Arkiv af HKR blade, Forsikring, Rokort (søkort), Indkøbsrabatter og DGI kurser, skal du bruge en ny adgangskode. Torsdag d. 4. april 2019 har vi sendt en mail (fra Conventus) til alle medlemmere med den nye kode. Husk at gemme mailen, hvis du vil gøre brug af de mange medlemsfordele.

Nyt blad udkommer i april måned

Magasinet ”Havkajak” er til betalende medlemmer af Havkajakroerne.dk – indbetal 300 kr. + indmeldes gebyr 100 kr. og modtag 3 magasiner om året.

Torsdag den 4 april 2019 starter distributionen til hele Danmark af vores magasin ”HAVKAJAK” nr. 58 som skyder havkajak sæsonen i gang med dette forårs nummer.
Der er masser af spændende læsestof på de 44 sider som magasinet blev på denne gang.
Læs om…………………..

• Forårstræf og generalforsamlingen, der får besøg af meteorolog ved DR’s ”Vores Vejr” Mikael Jarnvig.
• Møn Rundt, Danmarks hyggeligste løb samt nyheden et minitræf i forbindelse med Møn Rundt.
• Pladskultur ved Havkajakroernes træf.
• Boganmeldelse af Per Rasmussens flotte bog ”Moments”
• Bohuslänske skærgårdsperler, som giver inspiration til en tur, ved dette års Sommertræffet 2019.

Og meget mere…………………….

Ansvarshavende Redaktør: Mark Lange
Art Director: Carina Flagfeldt Johansen
Korrektur: Niels Christian Hansen
Annoncer: Karsten Pårup

Færgetransport til Sommertræf 2019

Træfgruppen har nu lavet aftaler om færgetransport til Sverige.
Forsea (tidligere Scanlines) for Helsingør-Helsingborg. Skal bestilles inden d. 1. Marts.
Nu er der også en aftale med Stena Line, men skynd dig, du skal aktivere din kode inden d. 8. marts

Læse mere her.

Møn Rundt efterfulgt af et mini-træf

Fra fredag d. 5. juli til tirsdag d. 9. juli mødes vi på Camping ved Mønbroen til Møn Rundt (lørdag), efterfulgt af et minitræf.
Tilmelding til selve Møn Rundt vil ske via Conventus primo februar – så snart linket ligger der, slår vi det op her.

Læse mere om programmet her.

Sommertræf 2019, nu allerede med 200 tilmeldte

Træfgruppen glæder sig over den store opbakning fra vores medlemmer, som i den travleste og dyreste måned på året og endda et halvt år før træffets afholdelse, har valgt at tilmelde sig Sommertræffet i Sverige.

Som altid er det til diskussion, når man prøver noget nyt, og træf uden for landets grænser er helt sikkert nyt og har skabt diskussioner i krogene.

Er vi den danske forening, som skal holde os i det danske farvand?
Er det for langt for vores medlemmer at drage over sundet?
Bliver der sat pris, at vi åbner døren til et nyt rovand med helt andre muligheder end i Danmark?

Træfgruppen hører medlemmernes rungende JA til træf i Sverige. Vi er meget taknemmelige.

Vi har stor fordel ud af de mange tidlige tilmeldinger, og vi vil derfor benytte muligheden til at sende et spørgeskema ud til de allerede tilmeldte. I løbet af januar spørger træfgruppen jer til jeres ønsker om kurser etc. Vores instruktører er yderst kompetente og meget fleksible, og vi og de vil gøre alt for at rette ind i forhold til jeres ønsker.

Træfgruppen arbejder fortsat på at få mængderabatter på alle færgeoverfarter og broer til Sverige.

Træfgruppen opfordrer stadig til at printe plakaten ud og hænge den op i jeres klubber, hvor den ikke hænger i forvejen. Tryk her for at hente plakaten.

Foto: Detlev Deninger

Hytteleje på Hafsten Resort – Uddevalla løber frem til 30 januar 2019, bookning skal være direkte til Hafsten.se eller +46 522-64 41 17 – Læs mere på vores hjemmeside under Sommertræf 2019.

Vi henleder opmærksomheden på Merchandise; T-shirts, huer i 100% ren merinould og med broderi samt meget mere, alt tøjet med mulighed for at få Uddevalla- eller Havkajakroernes logo på. Tryk her for at kommer til merchandise.

GODT NYTÅR til alle Havkajakroere.
Sommertræfgruppen Sverige 2019