Forslag til Generalforsamling

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Henriette Hausted Jørgensen

Forslag vedr. familie/ gæster på træf:

Der stilles forslag om, at bestyrelsen i den kommende periode frem mod næste generalforsamling, arbejder på, at sikre mulighed for at familie, andre bekendte af medlemmerne, kan:

  1. Gæste træf og deltage i spisning mod betaling heraf
  2. Deltage i træf mod betaling af de omkostninger dette medfører.

Mht. træfdeltagelse, forslås, at der kan ske deltagelse, uden af dette medfører nedsættelse af pladser for egentlige havkajakroere, der kommer på træf for at ro. Dette kan fx sikres, ved at overnatning skal ske i telte medbragt af et havkajakroende medlem.

Giver det anledning til problematikker, at familie mv. ikke er medlem af foreningen, forslås familiemedlemsskab af foreningen/ passivt medlemskab – til rabat/ nedsat pris – som imødeser disse udfordringer.