Brandsikkerhed

Der er helt styr på brandsikkerheden, og vi kan have et sikkert træf. Myndighederne har stillet krav og træfgruppen har selv lavet tilføjet et par forbedringer, bl a et 10m³ vandreservoir.

Men det er fortsat vigtigt, at alle tænker sig om og overholder reglerne og ikke mindst rygerne passer på.

Der er 30 brandposter hver med 2 håndbrandsprøjter og en branddasker, samt 5 stk brandslukkere fordelt pladsen, så vi kan hurtigt slukke en brand, hvis den alligevel skulle opstå.

Der er til godkendelsen udarbejdet et ordensreglement som vedlægges.

Ordensreglement for Havkajakroernes Sommertræf 2018  (17.7.2018)

Reglerne for sammenkomster er skærpet i 2016 efter bl. a. Roskilde Festival ulykken og flere ulykker med festivaltelte. Samtidig er der afbrændingsforbud i hele landet, da det er ekstremt tørt. Ordensreglementet er et krav fra myndighederne.

Alle vores lejre er forløbet i god ro og orden uden de større uheld. Det håber træfgruppen også alle vil medvirke til i år. Brandmyndigheder og Træfgruppe vurderer, at ved nedenstående forholdsregler er det fuldt forsvarligt at afholde træffet.

 1. Telte skal opstilles med min 3 meter mellem teltene, som sædvanligt.
 2. Maks 8 telte i hver teltklynge.
 3. Hvor en teltklynge går op mod en anden teltklynge, skal der være minimum 2 meter mellem bardunerne.
 4. Al brug af åben ild er forbudt inklusive gastrangia og gasgrill. Dog er det tilladt at lave mad i indrettede campingvogne på gaskomfur (ikke midlertidigt indrettede varevogne eller bagagerum).
 5. Rygere bedes være ekstremt påpasselige og medbringe metaldåse til skodderne.
 6. Efterlad ikke flasker eller dåser i solen. De kan selvantænde.
 7. Affald skal lægges i containere ved toiletbygning efter sortering som anvist.
 8. Tænk på at være stille i teltområdet fra kl. 23 og frem. Hvis I efter kl. 23 vil hygge jer lidt mere støjende, gå til Cafe Ulbjerg området, fællesteltet eller ned på stranden.
 9. Pladsvagten kan døgnet rundt træffes på telefon 61 41 77 79. Pladsvagten har base ved administrationsteltet, men kommer også rundt på pladsen. Om natten er teltet markeret, hvor pladsmanden sover.
  Ved administrationsteltet kan du finde telefonnummer på pladsvagten.
 10. Ved brand og lignende afgives højt SOS signal med signalhorn og ALLE skal STRAKS bevæge sig til den anviste SAMLINGSPLADS VED INDGANGEN TIL OMRÅDET. Hjælp evt. med brandslukning.
 11. Ved ankomst registreres deltagere, anvises teltplads, modtager ordensregler, som gennemgås og Samlingsplads anvises hvor vi mødes i tilfælde af brand.
 12. Pladsvagten eller person udpeget af pladsvagt runderer 3 x daglig og kontrollerer blandt andet alle brandposter og fællestelt. Bemærkninger skrives i ”Driftjournalen”.

Spørgsmål som altid til sommertraef@havkajakroerne.dk

Vejrudsigten tegner godt. Vi glæder os til at se jer.

På gensyn