Ny træfmanual 2019

Så er det endelig lykkedes bestyrelsen efter mange års tiltag at få skrevet en ny træfmanual.

Det er ikke den endegyldige sandhed om vores træf, men forhåbentligt en god hjælp for nuværende og kommende træfteams. Det er intensionen, at den skal opdateres hvert år med de erfaringer der er indhøstet i løbet af året.

Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemelding om forbedringer eller evt. fejl i manualen.

Se mere under menupunkt Træfmanual.