Nyheder
Indkaldelse generalforsamling 03-04-2016
Indkaldelse til Generalforsamling 2016 i Havkajakroerne

Tid: Fredag d. 6. maj, kl. 19.30 - 21.30

Sted: Skovshoved Havn 3, 2920 Charlottenlund

Inden Generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.

Alle deltagere i Havkajakroernes Forårstræf er automatisk tilmeldt Generalforsamlingen.
Deltager du IKKE på Forårstræffet, kan du tilmelde dig Generalforsamlingen ved at skrive til træfgruppen på foraarstraef2016@havkajakroerne.dk
Du er naturligvis også velkommen til at deltage i Generalforsamlingen uden forhåndstilmelding.
Husk at medbringe ID eller kvittering for indbetaling af kontingent.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Udvalgsberetninger
 6. Regnskabsaflæggelse - se regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Forelæggelse af budget
 9. Fastsættelse af kontingent for næste år
 10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg På valg er:
  1. Lindis Mikkelsen
  2. Henrik Sperling
  3. Steen Slot-Nielsen
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år. 
 12. Eventuelt
Ad pkt. 7:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Steen Slot-Nielsen
Formand
Tilmeldingen til Forårstræf er åbnet 09-03-2016
Tilmeldingen til forårstræffet er åbnet. For at kunne tilmelde skal man have betalt sit kontingent for 2016.
Bemærk sidste tilmeldingsfrist er ændret til den 17/4.
Kontingent 2016 02-03-2016

Kontingentopkrævning er udsendt med betalingsservice i januar til betaling den 8/2 2016. Opkrævningen er sendt som automatisk betaling (hvis I har tilmeldt til det), som indbetalingskort, elektronisk opkrævning i netbank eller måske på e-boks.

Jeg har sendt mail til alle der ikke har betalt. Hvor mail er forkert har jeg sendt SMS. Jeg har fået mange svar retur, men jeg mangler fortsat mange der ikke har betalt og ikke reagerer på mail/SMS.

Er I i tvivl om I har betalt, så log på medlemslogin: https://www.conventus.dk/medlemslogin/ med mobil /e-mail og password til Conventus.
Vælg ”Økonomi” og ”Kontokort”, her kan I se hvad I er opkrævet og hvad I har betalt. Hvis alt er betalt er saldoen 0.
Der er fortsat over 100 medlemmer´, der ikke har betalt.

Der er et par stykker der har betalt mere end opkrævet – det bogføres som sponsorindtægter.

Kan I ikke finde opkrævningen eller ikke længere ønsker medlemskab, så send en mail til annette.sperling@havkajakroerne.dk

Hilsen Annette Sperling

Ny hjemmeside under opbygning 01-03-2016
Efter gentagene gange at have været hacket og inficeret med virus har vi valgt at udskifte hjemmesiden totalt.

Den nye hjemmeside er en minimalistisk hjemmeside, som forhåbentligt giver brugerne det de basalt har behov for.

For at mindske muligheden for ny hacking er vi gået væk fra freeware og muligheder for at skrive i kommentarer og i Forum.
Den største del af kommunikationen har jo aligevel foregåret på Facebook og det er et medie som rigtig mange benytter.

Da siden er lavet i løbet af en uge vil der komme en del rettelser og forbedringer over den nærmeste tid.
Det har heldigvis vist sig at det nye system er meget let at anvende.

Hilsen Henrik Sperling, Webmaster@havkajakroerne.dk
 
Tilmelding til Vintertræf åben 01-03-2016
Tilmelding til Vintertræf er åben og der er stadig ledige pladser

Kommende arrangementer

25-31/7 2016
Sommertræf

9.-11. september
Efterårstræf på Egholm

Havkajakroerne | Søndergårdsvej 37 | 3500 Værløse | Tlf.: +45 40684007 | medlemsinfo@havkajakroerne.dk