Indkaldelse til Generalforsamling 2018 i Havkajakroerne

Tid: Fredag den 4. maj kl. 19.30 – 21.30
Sted: Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev

Inden generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.
Alle deltagere i Havkajakroernes forårstræf er automatisk tilmeldt generalforsamlingen.
Deltager du IKKE på forårstræffet, kan du tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til
træfgruppen på foraarstraef@havkajakroerne.dk senest den 20.4.2018. VIGTIGT at du i mailen oplyser om du ønsker bespisning.

Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Lauritsen
Pkt. 2 Valg af 3 stemmetællere
Pkt. 3 Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Lindis Mikkelsen
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning
Pkt. 5 Udvalgsberetninger
Pkt. 6 Regnskabsaflæggelse
Pkt. 7 Fremlæggelse af budget – herunder fastlæggelse af kontingent
Pkt. 8 Valg til bestyrelsen:
På valg er:

  • Henrik Sperling – modtager ikke genvalg
  • Bolette Fokdal – modtager ikke genvalg
  • Maria Louise Friis – modtager genvalg
  • Karsten Paarup og Ida Nielsen opstiller til bestyrelsen

Pkt. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt revisor og suppleant herfor – alle for 1 år.

  • Suppleant Charlotte Sneding Rohde modtager ikke genvalg.
  • Suppleant Mark Lange substituerer Karl Jeremiassen, der er udtrådt af
    bestyrelsen pr. 28.2. og er således nu i bestyrelsen
  • Revisor Jens Viggo Moesmand modtager genvalg

Pkt. 10 Behandling af indkomne forslag
Pkt. 11 Eventuelt

Ad pkt. 10:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen,
På vegne af bestyrelsen
Bent Hausted Laursen
Formand

Vintertræf er slut

Vintertrægruppen vil gerne takke alle for et fedt træf med masser af grin, godt humør og læring. Der var også tid til godt socialt samvær og hygge med en kold øl og et glas vin.
Hvis du glemte at betale for dine drikkevarer, så beder vi dig om at afregne via mobilepay 23605393

Vi glæder os til næste år!

Vi mangler billeder til vores blad

Vores dejlige blad vil meget gerne vise vores medlemmers skønne billeder fra vandet.

Har du lyst til at dele dine minder med os alle, må du meget gerne sende vores redaktion en mail  ( redaktionen@havkajakroerne.dk )
Der er dog et krav at de originale billeder er i højtopløsning, mindst 300 dbi  og skal fremsendes via WE TRANSFER (gratis version med maks. 2 GB ad gangen).  Har du bruge for yderligere informationer, kan du spørge redaktionen.

Billeder delt med os bliver modtaget med tak og vi forbeholder os ret til at anvende dem i foreningsregi i bladet, her på hjemmesiden og på Facebook. Selvfølgelig med behørig navngivning af kilden.

Betaling af Kontingent 2018

Så er det ved at være tid til at få betalt kontingentet til havkajakroerne. Betalingsfristen var den 6/2 og alt for mange har ikke betalt endnu.
Jeg minder lige om: Deltagelse i Vintertræf og Forårstræf er på betingelse af, at kontingentet er betalt.
Er det fordi du ikke ønsker at betale, så tilmeld dig holdet “Jeg ønsker at melde mig ud” her på hjemmesiden eller send en mail til Annette.sperling@havkajakroerne.dk
Har du ikke modtaget en opkrævning eller er den brugt til bogmærke, så skriv også til mig.
Og – lad nu være med at betale en ekstra gang for at være sikker. Hvis du gør det, bliver pengene konteret som sponsorkontingent og vi siger tak.
Er I i tvivl, så skriv, jeg vil gerne hjælpe.

Annette Sperling

Kontingent 2018

Mandag d. 5. februar forfalder kontingent 2018 til betaling (indbetalingskort/PBS). Det blev på generalforsamlingen sidste år og på seneste bestyrelsesmøde besluttet at forhøje kontingentet med kr. 50. Det koster nu kr. 300 at være medlem af Havkajakroerne.
Husk at opdatere dine oplysninger i Conventus, hvis du er flyttet, har fået en ny email adresse eller nyt mobilnummer.

På bestyrelsens vegne
Maria Louise Friis
Kasserer

Ny adgangskode til “Dine fordele”

Under Menupunkt “Dine fordele” med punkter såsom: Klubtøj, Forsikring, Rokort, Indkøbsrabatter og DGI kurser, skal du bruge en ny adgangskode.

Fredag d. 5. Januar har vi sendt en mail til alle medlemmerne med den nye kode. Husk at gemme mailen, hvis du vil gøre brug af de mange medlemsfordele.

Godt Nytår 2018

Så er vi kommet til det tidspunkt på året, hvor vi kan se på den hårde hud i håndfladerne og lade tankerne gå tilbage på et år med en masse roaktivitet, mødet med ligesindede på vores træf og der har ladet os inspirere til aktiviteter, spændende udfordringer og ture.

I 2017 har vi sammen oplevet 4 flotte og inspirerende træf. Træf, der er arrangeret af medlemmer for medlemmer – een af de unikke ting vi deler i vores forening, og tillige en trend, som vi fortsætter med i 2018 med vintertræf i Odder, forårstræf ved Gammelbro Camping, sommertræf på spejderklinten ved Sundstrup samt efterårstræf ved Nakskov.

I 2018 venter der en del spændende opgaver for bestyrelsen. Der skal formuleres en kommunikationsstrategi og den grafiske del af vores flotte medlemsblad bliver udliciteret, hvorfor der skal findes en medspiller snarest.

Herudover er det vigtigt, at vi snart får fundet nye træfsteder for 2019, og her er det at medlemmerne rigtig gerne må melde ind. Vi har brug for jeres “små hemmelige steder”, steder som I gerne vil vise til andre medlemmer, og opfordringen kan ikke siges højt nok! Lad os endelig høre jeres forslag.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de personer, som er med til at få foreningen til at fungere:

Tak til Rie Iversen for hendes passionerede arbejde som foreningens repræsentant i Friluftsrådet. Tak til Jens Viggo Moesmand for sin utrættelige indsats som administrator på vores Facebook gruppe. Tak til Søren Kjellman for at påtage sig den næsten uoverskuelige opgave at få systematiseret vores træftrailer. Tak til Ida Marie Andersen, Anne Marie Pock-Steen og Niels Christian Hansen for det store arbejde de lægger i at udgive vores flotte magasin. Tusind tak og farvel til Jeanne Laursen, som har valgt at stoppe som frivillig layouter. Sidst men ikke mindst, tak til Annette Sperling, der holder godt styr på vores bogholderi og bookings.

Sluttelig vil jeg gerne ønske alle et godt nytår og på herlig ro-gensyn i 2018.

Bent Laursen
Formand