Vintertræf

Spektrum, Nølevvej 6, 8300 Odder fra d. 9. – 11. marts 2018

Vintertræffet er for alle
Vintertræffet er både for dig der mestrer 25 grønlænderrul og for dig der er totalt nybegynder. Går du i panik bare ved tanken om at få hoved under vand, får du mulighed for at arbejde med vandtilvænning og visualiseringer i helt trygge rammer. Er du erfaren får du mulighed for at lære nye og avancerede rul, redninger og rebgymnastik af særdeles kompetente instruktører.

Workshops og frit bassin
Der vil både være mulighed for at tilmelde sig forskellige workshops og masser af tid til at øve på egen hånd. Ved tilmelding angiver du selv dit niveau, så vi kan tilrettelægge workshops til netop dig. Lige meget hvilket niveau du er på, garanterer vi, at du lærer en masse og får det sjovt…. og nok også lidt ømme muskler. De ømme muskler kan du dog som noget nyt i år få lindret af en gang behagelig massage. Du tilmelder dig massagen på selve træffet ved at skrive dig på listen.

Forårstræf

Forårstræf i det Sønderjyske, Årøsund d. 4. – 6. maj 2018.
Forårstræffet er endnu engang en realitet denne gang i Sønderjylland. Det Sønderjyske vægtes højt.  Æ ”sproch”, smageprøver fra egnen, og naturligvis det Sønderjyske kaffebord i mindre format. I år finder træffet sted ved Årøsund. En perlerække af smukke øer som, Årø og Bågø og Haderslev fjord bliver ro ruterne på alle niveauer. Der er store muligheder for at se fyrtårne og rejseledsageren sælen, skal nok dukke op i Lillebælt.

Årøsund Camping
Vi skal bo på Gammelbro Camping ved Årøsund. Det er en stor Campingplads med gode køkken og badefaciliteter. Vi kommer til at ligge lige ned til strandkanten. Så der er god plads til kajakkerne her også. Der er et stort teltområde, hvor vi kan ligge samlet. Der er Volleyball bane på stranden samt bålplads. På pladsen opstilles et fælles telt, hvor vi samles til møder/ Generalforsamling og spisning. Der serveres mad fra forskellige køkkener og der er mulighed for Vegetar og andre særlige diæter som skal tages hensyn til.

Gebyr på betalingskort

Når I tilmelder og betaler på vores hjemmeside kan I betale med Dankort eller internationale kort, f.eks. MasterCard.
Det er I dag ændret, så gebyrer på betalingskort pålægges køberen. Dvs. I betaler vores holds pris + gebyret.
Når I taster kortnummeret fremgår det på skærmen hvor meget gebyret beløber sig til.
Annette Sperling

Indkaldelse Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 i Havkajakroerne
Tid: Fredag d. 5. maj, kl. 20.00 – 21.30
Sted: Ronæsvej 10, 5580 Nørre Åby
Inden Generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et let måltid for de tilmeldte.
* Alle deltagere i Havkajakroernes Forårstræf er automatisk tilmeldt Generalforsamlingen.
* Deltager du IKKE på Forårstræffet, men ønsker du at deltage i bespisning og

Generalforsamlingen
skal tilmelde dig hos træfgruppen på foraarstraef2017@havkajakroerne.dk senest d.28. april.
* Du er naturligvis også velkommen til at deltage i Generalforsamlingen uden forhåndstilmelding.

Husk at medbringe ID eller kvittering for indbetaling af kontingent.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Uffe Witt
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jette Tegner
4. Bestyrelsens beretning
5. Udvalgsberetninger
6. Regnskabsaflæggelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forelæggelse af budget
10. Valg til samtlige bestyrelsesposter, der er på valg
På valg er:
* Bent Hausted Laursen – genopstiller
* Anette Svendsen – genopstiller
* Lars Gjedde – ønsker at udtræde
* Steen Slot-Nielsen – ønsker at udtræde
* Karl Jeremiassen – genopstiller
Maria Louise Friis opstiller, Carsten Ramsdahl Rohde (pt suppleant) opstiller.
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år.
12. Eventuelt
Ad pk. 7:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før
Generalforsamlingen.
Forslag sendes til: formand@havkajakroerne.dk
Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Bent Hausted Laursen
Formand

Kontingent 2017

Kontingentet på 250 kr. for 2017 udsendes med Nets Betalingsservice.
Betalingsfristen er 6/2 2017.
Hold øje med betalingsservice, elektronisk post i banken og postkassen.
Annette Sperling