Forårstræf (med Generalforsamling)

Forårstræf  finder sted på Hjarnø ved Juelsminde fra d. 10. – 12. maj 2019.
Tilmelding åbnes i midten af marts måned.

Den er cirka 3 km lang og 1 km bred og den tæller omkring 100 fastboende. Man kommer derover med en lille firkantet færge, der mest af alt ligner noget fra et barn badekar. Færgen kan rumme 4 normale biler – til gengæld tager de 500 meters overfart kun ca. 5 minutter.
Klik her og læs mere om hvordan du kommer til Hjarnø.

Alt i alt er der måske ikke noget underligt i, at mange har lidt svært ved at placere Hjarnø på landkortet…

Men den ligger altså der, som en ikke helt tætsluttende prop, i mundingen af Horsens fjord og kan faktisk en hel del. Den har for eksempel en ret fin beliggenhed.
Achton Friis skriver i De Danskes Øer i 1927: ”Jeg kender ingen dansk Fjord, som er herligere end denne. Landet omkring den, hvis aabne Banker løfter sig Mil efter Mil bag hinanden, er skønt, alvorligt og storslaaet.”
Og den ligger virkelig flot og indbydende lige overfor færgebyen Snaptun, der lokker med marina, flere ishuse og røget fisk.

Hjarnø selv lokker helt åbenlyst også, for tager man derover en tilfældig lørdag eller søndag, kan man let blive lidt overrasket over antallet af dagsturister. De lader typisk bilen stå på havnen i Snaptun og spadserer en tur på øens eneste vej, der går fra havnen, ind midt i landet og hen til den østlige ende. Her kommer de forbi stort set alle øens oprindelige gårde.

En af disse er blevet til campingplads; de oprindelige bygninger er elegant lavet om til fællesarealer af forskellige slags og i højsæsonen bidrager pladsen med en betragtelig forøgelse af øens indbyggertal.

I øens oprindelige smedje er der indrettet en ganske velbesøgt café. Det ser virkelig ud til, at mange fra fastlandet ynder ikke alene at vandre en tur på den fredelige ø men også at nappe en kaffe eller et stjerneskud på vejen.

Nogle af turisterne har givetvis hørt legenden om Kong Hjarne, som ifølge overleveringerne skulle være højsat i en af de ikke mindre end 10 skibssætninger – gravmonumenter fra vikingetiden – som findes ved Hjarnø Odde lidt øst for havnen.

Vikingetiden har gjort så stort et indtryk på Hjarnø, at skibet i Hjarnø Kirke – som er landets anden mindste kirke – simpelthen er et vikingeskib. Det ser man vist ikke ret tit.

Hjarnø er i nyere tid kommet på det arkæologiske verdenskort, da amatørarkæologer i 2017 fandt den første lille mønt i en til sidst ganske omfattende 500-tals guldskat. Skatten er meget usædvanlig og sjælden og vil det meste af 2019 være udstillet på Kulturmuseet i spinderihallerne i Vejle – men der kunne jo ligge en mønt eller to mere i jorden derovre…

Lur mig, om ikke der d. 10-12 maj er en masse turister, der skal over til Hjarnø simpelthen for at se på havkajakker og havkajakroere…

Træfgruppen består af Elsebeth Bjørnes, Mette Bentson, Harry Krintel og Karsten Paarup: