Forårstræf (med Generalforsamling)

Det er i Nordsjælland den 15. – 17. maj 2020

Forårstræffet og generalforsamlingen ligger på Sølager Strand Camping tæt på Lynæs og Hundested i Nordsjælland.

Campingpladsen er nabo til Sølager-Kulhus Færgen og genbo til den anden side er ligger Skovshoved Ro- & Kajakklubs sommerhus. Selve campingpladsen ligger næsten midt imellem Roskilde Fjord, Isefjorden og tæt på Hundested og Kattegat.

Sølager Strand Camping
Kulhusefærgen

Træfgruppe: Anne Marie, Lars Korsberg og Christian Wickmann

Kontakt: foraarstraef@havkajakroerne.dk