Træfmanual

Så er det endelig lykkedes bestyrelsen efter mange års tiltag at få skrevet en ny træfmanual.

Det er ikke den endegyldige sandhed om vores træf, men forhåbentligt en god hjælp for nuværende og kommende træfteams.

Bestyrelsen vil meget gerne have tilbagemelding om forbedringer eller evt. fejl i manualen.

Det er intensionen, at den skal opdateres hvert år med de erfaringer der er indhøstet i løbet af året.

Hent Træfmanual 2019-11-11
Hent Budgetskema
Hent Udgiftsbilag 2020

sidst opdateret: 2-jan-2020