Udgivelsesplan

Planlagte udgivelser 2019

Ultimo april:  deadline for indlæg  d. 28. Februar 2019 og udsendes efter d. 4. april.

Ultimo juli: deadline for indlæg d. 30. Maj 2019

Medio december: deadline for indlæg d. 15. Oktober 2019

Deadline for annoncer
1 måned efter ovennævnte Deadline spørg annoncer@havkajakroerne.dk.

Annoncer forudsættes repro-klare ved deadline se vejledningens anvisninger.

Mangler du et tidligere blad?

Har du ikke modtaget dit medlemsblad, kan du skrive til medlemsinfo@havkajakroerne.dk

Næste nummer udkommer d. 28. juni, det tager PostNord en uge at komme rundt i hele Danmark. :

sidst ændret: 25-jun-2019