Udgivelsesplan

Planlagte udgivelser 2017

ultimo april
ultimo august
medio december

 

 

 

 

 

December nummer

Deadline for indlæg
Arbejdsgangen: Vi har deadline for forfattere to måneder før udgivelse og deadline for aflevering til layout en måned før udgivelse.

  • 1. februar
  • 1. juni
  • 1. oktober

Deadline for annoncer
1 måned efter ovennævnte Deadline spørg annoncer@havkajakroerne.dk. Annoncer forudsættes reproklare ved deadline se vejledningens anvisninger.

 

sidst ændret: 11-dec-2017