Udgivelsesplan

Planlagte udgivelser 2018

ultimo april

 

 

 

 

Har du ikke modtaget dit medlemsblad i slutning af april måned, kan du skrive til medlemsinfo@havkajakroerne.dk

ultimo august

medio december

 

Deadline for indlæg
Arbejdsgangen: Vi har deadline for forfattere to måneder før udgivelse og deadline for aflevering til layout en måned før udgivelse.

  • 1. februar
  • 1. juni
  • 1. oktober

Deadline for annoncer
1 måned efter ovennævnte Deadline spørg annoncer@havkajakroerne.dk. Annoncer forudsættes reproklare ved deadline se vejledningens anvisninger.

 

sidst ændret: 25-apr-2018