Ruten

Eksempel på tre forskellige ruter
Bemærk at kernen i ruten er, at man skal rundt om Jylland, Sjælland og Fyn. Danmarks mindre øer, må man passere som man har lyst. Afhængig af ruten, er turens længde mellem 1100km og 1500km.

Starten
Man kan starte turen ved at bære kajakken over diget ved Vidåslusen. Alternativt kan man sætte kajakken i vandet bag diget i Vidåen(roning i Vidåen er tilladt). Et fint sted til dette er ved Højer sluse eller ved Rudbøl. Slusen åbnes gratis hele døgnet, men kun i forbindelse med lavvande.

Roning i Vadehavet
Roningen kræver to ting:
Søkort nr. 60 (Nordsøen, Fanø-Sylt) er nødvendigt for at undgå de mange forbudsområder (fugle-beskyttelse og ammunitions-lossepladser). Desuden er kortet nødvendigt for at finde de små sejlrender og undgå lavvandede områder.
Tidevandstabel er nødvendigt for at udnytte tidevandet til sin fordel. Du skal regne med at tidevandsstrømmen sine steder løber med omkring 3 knob. DMI oplyser om tidevandet på deres hjemmeside 5 dage frem i tiden.

Den Jyske vestkyst
Det kræver sund fornuft at ro langs vestkysten. Undgå at blive fanget uden for brændingen i tiltagende vind. Man kan sagtens blive blæst inde flere dage op langs den barske kyst. Bemærk at forbudsområdet langs Skallingens vestkyst og nordpå ikke gælder for mindre både, herunder kajakker.

Den Jyske østkyst
Vær opmærksom på hurtigfærgerne mellem Ebeltoft-Odden og Århus-Odden. Færgernes fartplanen kan ses på Molsliniens hjemmeside.

Storebælt
Storebælt kan krydses mange steder, men de to mest oplagte kryds er ved Samsø-Røsnæs og langs broen. Vær opmærksom på skibstrafikken og strømmen. I DMI’s vejrmelding på mellem- og lang-bølge, oplyses strømmen i bæltet.

Sjælland
Færgetrafikken mellem Helsingør-Helsingborg er meget intens. Vær opmærksom og vis hensyn.
I September 2001 nummeret af Havkajakinfo, har Ravn Hamberg skrevet en række gode råd vedrørende turen.