Tryg på turen

Søfartsstyrelsen har september 2012 udgivet nye regler for skoler og institutioners mv mht sejlads og aktiviteter til søs. Reglerne hedder ”Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer”. Baggrunden for de nye regler er at skabe bedre sikkerhed og sikkerhedsvurdering ved sejlads i småbåde efter Præstø ulykken i 2011.

Havkajakroerne er en forening der arrangerer ture for kajakroere. Vi er dermed ikke en institution en skole eller lignende, vi ejer ikke kajakker, vi medtager ikke passagerer og vi beskæftiger os ikke med erhvervssejlads. Juridisk bliver vi derfor ikke berørt af de nye regler. Alligevel mener vi i Havkajakroerne, at der er mange fornuftige overvejelser og retningslinjer i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse der er gode at tænke over, hvorfor vi alligevel har valgt at udfærdige en sikkerheds instruks baseret på retningslinjerne i bekendtgørelsen.

 

Evt. henvendelse vedr. sikkerhedsvurderingen kan ske til formand@havkajakroerne.dk.