Bestyrelsen

Formand
Bent Hausted Laursen
Skoletoften 62, 6710 Esbjerg V
formand@havkajakroerne.dk
Sekretær
Anette Svendsen
medlemsinfo@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem
Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem
Henrik Sperling
henrik.sperling@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem

Carsten Ramsdahl Rohde
Carsten.Rohde@havkajakroerne.dk

Kasserer
Maria Louise Friis
kasserer@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem

Karl Jeremiassen
Karl.Jeremiassen@havkajakroerne.dk
Suppleant

Charlotte Sneding Rohde
Mark Lange
mark.lange@image.dk

Udvalg og repræsentationer

Repræsentant i Havkajaksamrådet
Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk
Webmaster

Robert Doeleman
webmaster@havkajakroerne.dk
Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd
Carsten R. Rohde
carsten.rohde@havkajakroerne.dk

Repræsentant i Friluftsrådet
Karen-Marie (Rie) Iversen
friluftsraadet@havkajakroerne.dk
Bogholder mm.

Annette Sperling
annette.sperling@havkajakroerne.dk

Havkajakroerne.dk
Nørredigevej 52
9440 Aabybro

CVR nummer: 32429521
Bank:

Medlemsinfo@havkajakroerne.dk