Bestyrelsen

Formand
Bent Hausted Laursen
Skoletoften 62, 6710 Esbjerg V
formand@havkajakroerne.dk
Sekretær

Anette Svendsen
medlemsinfo@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem

Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem
Henrik Sperling
henrik.sperling@havkajakroerne.dk 

Kasserer
Maria Louise Friis
kasserer@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem
Carsten Ramsdahl Rohde
Carsten.Rohde@havkajakroerne.dk
Bestyrelsesmedlem

Mark Lange
mark.lange@havkajakroerne.dk
Suppleant
Charlotte Sneding Rohde

Udvalg og repræsentationer

Repræsentant i Havkajaksamrådet
Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk
Webmaster

Robert Doeleman
webmaster@havkajakroerne.dk
Repræsentant for det Rød-Hvide Bånd
Carsten R. Rohde
carsten.ramsdahl.rohde@gmail.com

Repræsentant i Friluftsrådet
Karen-Marie (Rie) Iversen
friluftsraadet@havkajakroerne.dk
Bogholder mm.

Annette Sperling
annette.sperling@havkajakroerne.dk

Havkajakroerne.dk
Nørredigevej 52
9440 Aabybro

CVR nummer: 32429521
Bank:

Medlemsinfo@havkajakroerne.dk