Regler

I år 2000 oprettedes det Rød Hvide Bånd, som en udfordring og udmærkelse til alle interesserede kajakroere, der vil ro rundt om Danmark.

Det Rød Hvide Bånd erobres ved at ro rundt om Danmark af en løst fastlagt rute og under overholdelse af et bestemt regelsæt. Arrangementet er som sådan ikke nogen konkurrence, men antallet af dage, der bruges på turen, registreres af juryen.

Alle der gennemfører turen erobre båndet, efter fremlæggelse og efter af Jury har gennemført en afstemning.

Før starten skrives en anmeldelse med følgende information:

 • Start dato
 • Navn og alder på den eller de som vil forsøge sig.
 • Navn på kajak som skal anvendes.
 • Liste over sikkerhedsudstyr som medbringes.
 • Anmeldelsen sendes pr e-mail til den ansvarlige for det rød-hvide bånd.

STARTPUNKT
Vidåslusen i Vadehavet vest for Højer (N54°57,8′ E8°39,6′).

RUTEN
Man ror nord langs vestkysten indtil Grenen. Videre mod syd indtil Kattegat/Storebælt krydses nord om Fyn og over til Sjælland. Nord og med uret rundt om Sjælland indtil Storebælt igen kan krydses. Syd om Fyn indtil Lillebælt kan krydses.

SLUTPUNKT
Grænseovergangen i bunden af Flensborg fjord ved Kollund skov(N54°49,9′ E9°25,3′). Turen afsluttes ved at lægge hånden på grænsesten nr 1 på den danske side af grænsen.

AFSLUTNING
Umiddelbart efter afslutningen af turen, sendes endnu en mail til den rød-hvide bånd ansvarlige. I denne mail angives datoen man nåede slutpunktet, samt antal dage og kilometer.

DIVERSE OPLYSNINGER

 • “klar dig selv”. Turen skal gennemføres som en sammenhængende langtur hvor man skal klare sig selv
 • Skulle sikkerhedsudstyr blive defekt må nyt anskaffes
 • Det er tilladt at bugsere kajakken over havis
 • Der må ikke udlægges depoter
 • Turen kan også gennemføres i andre kajaktyper (eks toerkajak eller surfski)
 • Hver dagsetape skal indtegnes på et kort (papir eller GPS tracking) samt bogføres i en medbragt logbog – der stilles ikke stilles krav til at indtegne på et kort undervejs.
 • Bytte af kajak eller møde med følgebil og lignende for komplettering eller aflastning af udrustning er ikke tilladt.
 • Følgebåd/kajak ved kryds er ikke tilladt
 • Hver dagsetape skal indtegnes på et kort samt bogføres i en medbragt logbog
 • Alle dage fra start til slut regnes som hele ro-dage. Der er ingen kontrol af om reglerne overholdes undervejs. Det er op til roerens moral at overholde reglerne

Turen skal foretages i kajak som en langtur. Dvs. al udrustning inklusiv proviant og kort skal medbringes af roeren selv. Det er naturligvis tilladt at købe ny proviant og tanke vand op undervejs. Skulle kajakken blive stjålet under turen, må en ny kajak dog anskaffes med hjælp udefra. Samme gælder for sikkerhedsudstyr såsom pagaj, svømmevest, kompas og lignende. Eventuelle reparationer skal foretages af roeren selv.
Hele turen skal foretages i havet uden overbæringer. Roeren må ikke benytte sig af sejl, drage eller lignende for fremdrift men skal ro hele vejen. Dog er det tilladt at bugsere kajakken efter sig i de lavvandede områder mellem Vidåslusen og sydspidsen af Skallingen (Skalling Ende – N55°28,5′ E8°17.8′).
Alle som fuldfører den ovenfor beskrevne tur under overholdelse af disse regler får Havkajakroernes rød-hvide Bånd. Samme roer kan erobre båndet flere gange.

 

TILMELDING
Anmeldelse sker til formanden for det Rød Hvide Bånd:

Email: birger@elmedal.dk

JURY MØDET
Efter at have gennemført turen, skal roeren mødes med en jury. Til mødet medbringer roeren sin logbog og kort. Juryen gennemgår turen dag for dag og stiller evt. spørgsmål. Hvis alt er gået til efter reglerne, modtager roeren det rød-hvide bånd trofæ.
Jury mødet afholdes: Første søndag i november!

SPØRGSMÅL
Spørgsmål omkring turen bedes rettet til Birger Elmedal:

Send e-mail eller ring på: 51 62 32 72

Alle forsøg vil fremgå på hjemmesiden. Roer bedes angive, hvis navn ikke ønskes angivet på hjemmesiden såfremt at roeren måtte vælge ikke at gennemføre.

LIDT OM REGLERNE OG FORTOLKINGEN AF DEM
Reglerne er direkte kopieret fra Havspaddlarnes Blå Band. Disse regler har nu eksisteret ti år, stort set uden justeringer.
Den eneste tilføjelse vi har lavet, er reglen om at kajakken må bugseres i Vadehavet. Når følgebåd på farlige strækninger ikke er tilladt, skyldes det ikke et ønske om at gøre turen livsfarlig. Hvis vejret ikke er til at krydse Storebælt, må man afvente bedre vejr. Tiden kan jo tilbringes ved at kikke på omgivelserne, vandreture eller blot hvile.
Selvom følgebil ikke er tilladt, må man naturligvis gerne få besøg af familien undervejs. På samme måde, er det tilladt at overnatte hos bedsteforældrene i Hundested.

Reglen om at man skal ro hele vejen, skal strengt overholdes. Selvom man har ventet en uge på at krydse Storebælt, er det stadigvæk ikke tilladt at tage færgen. På samme måde som ekspeditioner må opgives på grund af vejret, kan det også tilfældet med denne tur. Og husk at selvom man opgiver båndet, kan man stadigvæk forsætte på en spændende langtur. Den eneste undtagelse for denne regel, er strækningen i Vadehavet, hvor man i lavvandede områder må trække kajakken efter sig.

Når en liste over sikkerhedsudstyr skal angives i start-anmeldelsen, skal dette ses som et ønske om, at deltagerne gør sig overvejelser omkring deres sikkerhed. Der er således ikke noget krav om, at noget bestemt sikkerhedsudstyr skal medbringes. Turen starter med den sværeste del først – Vadehavet og den jyske vestkyst. Det er der flere grunde til. Sandsynligheden for medvind langs vestkysten er størst, når man ror mod nord. Vidåslusen er et kedeligt sted at afslutte, mens Flensborg fjord indbyder til, at man forsætter nord langs Jyllands østkyst.
Det er ingen grund til at folk ror 700 km, for blot at opdage at vestkysten er for stor en mundfuld.