Transportforsikring af kajak
Havkajakroerne har tegnet en forsikring hos TRYG for transport af vores kajaker.

Forsikringen dækker:
 • Din private kajak
 • En kajak lånt eller lejet til dig
 • Andres kajakker der transporteres på en af vores medlemmers bil eller trailer uden betaling
 • Transport med fragtmand
 • Gælder det meste af Europa - se police
Forsikring dækker ikke:
 • Uforsvarlig fastgjort kajak
 • Selve kajaktraileren
Det kræver at der er sket fysisk skade på eller tab af de forsikrede
genstande, der er en umiddelbar følge af:
 • ild eller eksplosion
 • skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring
 • væltning eller afsporing af landtransportmiddel
 • transportmidlets sammenstød
Er uheldet ude, så kontakt TRYG direkte med henvisning til nedestående police.

Se selve aftalen i nedenstående dokumenter:
Havkajakroerne | Nørredigevej 52 | 9440 Aabybro | Tlf.: +45 53774994 | medlemsinfo@havkajakroerne.dk