Bestyrelsen

Formand
Bent Hausted Laursen
Skoletoften 62, 6710 Esbjerg V
formand@havkajakroerne.dk
 

Sekretær
Anette Svendsen
medlemsinfo@havkajakroerne.dk
 

Bestyrelsesmedlem
Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Sperling
henrik.sperling@havkajakroerne.dk

Bestyrelsesmedlem
Carsten Ramsdahl Rohde
Carsten.Rohde@havkajakroerne.dk

 

Kasserer
Maria Louise Friis
maria.friis@havkajakroerne.dk

Bestyrelsesmedlem
Karl Jeremiassen
Karl.Jeremiassen@havkajakroerne.dk


Suppleant
Charlotte Sneding Rohde


Mark Lange
mark.lange@image.dk

 

Udvalg og repræsentationer

Repræsentant i Havkajaksamrådet
Bolette Fokdal
bolette.fokdal@havkajakroerne.dk

Webmaster
Henrik Sperling
webmaster@havkajakroerne.dk
 

Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd
Carsten R. Rohde
carsten.rohde@havkajakroerne.dk

 


Repræsentant i Friluftsrådet
Karen-Marie (Rie) Iversen
friluftsraadet@havkajakroerne.dk
 


Bogholder mm.
Annette Sperling
annette.sperling@havkajakroerne.dk

 

HAVKAJAK bladet
Ansv.redaktør
Ida Marie Andersen
redaktionen@havkajakroerne.dk


Redaktør
Anne Marie Pock-Steen
redaktionen@havkajakroerne.dk


 
Bidrag til HAVKAJAK
redaktionen@havkajakroerne.dk


 
Havkajakroerne | Nørredigevej 52 | 9440 Aabybro | Tlf.: +45 53774994 | medlemsinfo@havkajakroerne.dk