En af Havkajakroernes 3 formålsparagraffer er: ” gennem uddannelse og debat at øge sikkerheden på vandet for havkajakroere“
Der er en generel opfattelse af, at foreningen forvalter sikkerhed som et grundlæggende fokus på på vore træf og mellem de enkelte havkajakroere.
Der er heller ikke så mange, der er uenige om de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som man bør forholde sig til på tur, eller når man selv eller flere ror ud.
TEKNIK bør nok også betragtes som en integreret del af Sikkerhed.

MEN foreningen behøver at formulere, hvad sikkerhed er i alle dets aspekter, når det gælder havkajakroning. Vor Visionsdebat i foråret 2010 viste også, at der er et behov for at få det formuleret, så det er klar og tydeligt, hvad vi, du og jeg mener med sikkerhed.

DERFOR er denne side reserveret til SIKKERHED, hvor Havkajakroerne kan formulere og forvalte sikkerhed på de aktuelle niveauer.
Send Formanden en mail, såfremt Sikkerhed og Teknik  er noget, du vil være med til at drøfte, diskuterer og udvikle enkelt, men klart!
Havkajakroerne | Nørredigevej 52 | 9440 Aabybro | Tlf.: +45 53774994 | medlemsinfo@havkajakroerne.dk